שלושת השלבים בשיווק למעצבים

אתם לא צריכים להשקיע כסף בשיווק כשאין לכם! כל הקטע זה להשקיע מתוך ה-יש!

הרבה מעצבים גרפיים שואלים אותי- איך אני מביא לקוחות? מאיפה מתחילים?

אז יש שלושה שלבים, אם תצעדו לפי הסדר לא תצטרכו לקחת הלוואות ולשלם סכומים גדולים שאין לכם